SSD Hosting Linux

CP01


 
360,000 (VND)
1 năm

300 MB
Dung lượng

5 GB
Băng thông

01
Tên miền

5
Email

2
Cơ sở dữ liệu

5
FTP

cPanel
Công cụ quản lý

CloudLinux Hệ điều hành

CP02


 
300,000 (VND)
6 tháng

500 MB
Dung lượng

20 GB
Băng thông

02
Tên miền

10
Email

4
Cơ sở dữ liệu

10
FTP

cPanel
Công cụ quản lý

CloudLinux Hệ điều hành

CP03


 
480,000 (VND)
6 tháng

1000 MB
Dung lượng

30 GB
Băng thông

03
Tên miền

15
Email

6
Cơ sở dữ liệu

15
FTP

cPanel
Công cụ quản lý

CloudLinux Hệ điều hành

CP04


 
360,000 (VND)
3 tháng

1500 MB
Dung lượng

40 GB
Băng thông

04
Tên miền

20
Email

8
Cơ sở dữ liệu

20
FTP

cPanel
Công cụ quản lý

CloudLinux Hệ điều hành

CP05


 
450,000 (VND)
3 tháng

2000 MB
Dung lượng

50 GB
Băng thông

05
Tên miền

25
Email

10
Cơ sở dữ liệu

25
FTP

cPanel
Công cụ quản lý

CloudLinux Hệ điều hành

CP06


 
600,000 (VND)
3 tháng

3000 MB
Dung lượng

70 GB
Băng thông

06
Tên miền

30
Email

12
Cơ sở dữ liệu

30
FTP

cPanel
Công cụ quản lý

CloudLinux Hệ điều hành

CP07


 
750,000 (VND)
3 tháng

4000 MB
Dung lượng

100 GB
Băng thông

07
Tên miền

35
Email

14
Cơ sở dữ liệu

35
FTP

cPanel
Công cụ quản lý

CloudLinux Hệ điều hành

CP08


 
300,000 (VND)
1 tháng

5000 MB
Dung lượng

150 GB
Băng thông

08
Tên miền

40
Email

16
Cơ sở dữ liệu

40
FTP

cPanel
Công cụ quản lý

CloudLinux Hệ điều hành

Powered by WHMCompleteSolution