Cloud VPS Pro

CLOUD-PRO-01


Веќе од   250,000 (VND)
Месечно

2 Core
CPU E5-v3/v4

2 GB
RAM DDR4

20 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-PRO-02


 
500,000 (VND)
Месечно

4 Core
CPU E5-v3/v4

4 GB
RAM DDR4

40 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-PRO-03


 
1,000,000 (VND)
Месечно

8 Core
CPU E5-v3/v4

8 GB
RAM DDR4

80 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-PRO-04


 
1,500,000 (VND)
Месечно

12 Core
CPU E5-v3/v4

12 GB
RAM DDR4

120 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-PRO-05


 
2,000,000 (VND)
Месечно

16 Core
CPU E5-v3/v4

16 GB
RAM DDR4

160 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-PRO-06


 
3,000,000 (VND)
Месечно

24 Core
CPU E5-v3/v4

24 GB
RAM DDR4

200 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin
Miễn phí

24/7/365
Support

Powered by WHMCompleteSolution