Cloud SSD VPS

CLOUD-VM-01


Starting from   600,000 (VND)
Quarterly

1 Core
CPU E5-v4

01 GB
RAM DDR4

15 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin, IPv6
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-VM-02


Starting from   900,000 (VND)
Quarterly

2 Core
CPU E5-v4

02 GB
RAM DDR4

30 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin, IPv6
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-VM-03


Starting from   500,000 (VND)
Monthly

2 Core
CPU E5-v4

04 GB
RAM DDR4

40 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin, IPv6
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-VM-04


Starting from   800,000 (VND)
Monthly

3 Core
CPU E5-v4

06 GB
RAM DDR4

50 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin, IPv6
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-VM-05


Starting from   1,200,000 (VND)
Monthly

4 Core
CPU E5-v4

08 GB
RAM DDR4

60 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin, IPv6
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-VM-06


Starting from   1,600,000 (VND)
Monthly

6 Core
CPU E5-v4

12 GB
RAM DDR4

70 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin, IPv6
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-VM-07


Starting from   2,000,000 (VND)
Monthly

6 Core
CPU E5-v4

16 GB
RAM DDR4

80 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin, IPv6
Miễn phí

24/7/365
Support

CLOUD-VM-08


Starting from   2,500,000 (VND)
Monthly

8 Core
CPU E5-v4

24 GB
RAM DDR4

100 GB
Cloud Storage SSD

01
Địa chỉ IPv4

Không giới hạn
Băng thông

DirectAdmin, IPv6
Miễn phí

24/7/365
Support

Powered by WHMCompleteSolution