Tìm tên miền của bạn. Vui lòng nhập tên và từ khóa tên miền của bạn để kiểm tra.

Tìm các tiện ích mở rộng theo loại
Tên miền
Giá mới
Chuyển
Gia hạn
.vn
Giá mới 800,000 (VND)
1 Năm
Chuyển 500,000 (VND)
1 Năm
Gia hạn 500,000 (VND)
1 Năm
.com.vn
Giá mới 700,000 (VND)
1 Năm
Chuyển 400,000 (VND)
1 Năm
Gia hạn 400,000 (VND)
1 Năm
.com
Giá mới 300,000 (VND)
1 Năm
Chuyển 300,000 (VND)
1 Năm
Gia hạn 300,000 (VND)
1 Năm
.net
Giá mới 300,000 (VND)
1 Năm
Chuyển 300,000 (VND)
1 Năm
Gia hạn 300,000 (VND)
1 Năm
.edu.vn
Giá mới 400,000 (VND)
1 Năm
Chuyển 250,000 (VND)
1 Năm
Gia hạn 250,000 (VND)
1 Năm
.org
Giá mới 300,000 (VND)
1 Năm
Chuyển 300,000 (VND)
1 Năm
Gia hạn 300,000 (VND)
1 Năm
.info
Giá mới 300,000 (VND)
1 Năm
Chuyển 300,000 (VND)
1 Năm
Gia hạn 300,000 (VND)
1 Năm
.biz
Giá mới 370,000 (VND)
1 Năm
Chuyển 370,000 (VND)
1 Năm
Gia hạn 370,000 (VND)
1 Năm

Đăng ký thêm Hosting

Chọn các gói Hosting

Chúng tôi thiết kế các gói Hosting phù hợp với tất cả mọi người

Khám phá ngay

Transfer tên miền về OneData

Transfer để được gia hạn 1 năm*

* Không bao gồm 1 số tên miền và được gia hạn gần đây

Transfer tên miền
0
domain(s) selected