Cloud SSD VPS

Cloud SSD VPS

CLOUD-VM-01
 • 1 Core
  CPU E5-v4
 • 01 GB
  RAM DDR4
 • 15 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin, IPv6
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-VM-02
 • 2 Core
  CPU E5-v4
 • 02 GB
  RAM DDR4
 • 30 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin, IPv6
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-VM-03
 • 2 Core
  CPU E5-v4
 • 04 GB
  RAM DDR4
 • 40 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin, IPv6
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-VM-04
 • 3 Core
  CPU E5-v4
 • 06 GB
  RAM DDR4
 • 50 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin, IPv6
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-VM-05
 • 4 Core
  CPU E5-v4
 • 08 GB
  RAM DDR4
 • 60 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin, IPv6
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-VM-06
 • 6 Core
  CPU E5-v4
 • 12 GB
  RAM DDR4
 • 70 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin, IPv6
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-VM-07
 • 6 Core
  CPU E5-v4
 • 16 GB
  RAM DDR4
 • 80 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin, IPv6
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-VM-08
 • 8 Core
  CPU E5-v4
 • 24 GB
  RAM DDR4
 • 100 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin, IPv6
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support

Powered by WHMCompleteSolution