Transfer để được gia hạn 1 năm*

* Không bao gồm 1 số tên miền và được gia hạn gần đây