Cloud VPS Pro

Cloud VPS Pro

CLOUD-PRO-01
 • 2 Core
  CPU E5-v3/v4
 • 2 GB
  RAM DDR4
 • 20 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-PRO-02
 • 4 Core
  CPU E5-v3/v4
 • 4 GB
  RAM DDR4
 • 40 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-PRO-03
 • 8 Core
  CPU E5-v3/v4
 • 8 GB
  RAM DDR4
 • 80 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-PRO-04
 • 12 Core
  CPU E5-v3/v4
 • 12 GB
  RAM DDR4
 • 120 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-PRO-05
 • 16 Core
  CPU E5-v3/v4
 • 16 GB
  RAM DDR4
 • 160 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support
CLOUD-PRO-06
 • 24 Core
  CPU E5-v3/v4
 • 24 GB
  RAM DDR4
 • 200 GB
  Cloud Storage SSD
 • 01
  Địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • DirectAdmin
  Miễn phí
 • 24/7/365
  Support

Powered by WHMCompleteSolution