HP-BL460C-G9-01

Chỉ từ
3,000,000 (VND)
1 tháng
 • CPU 2 x Intel® E5-2609 v4 20M Cache, 1.70 GHz (16 cores, 16 threads)
 • RAM DDR4 16 GB DDR4
 • DISK 2 x HP SAS 300GB 15K (tương đương SSD)
 • Raid Controller HPE Smart Array P244br 1GB Cache
 • Network Port 10Gbps
 • Băng thông trong nước 200Mbps
 • Băng thông quốc tế 20Mbps
 • Địa chỉ IPv4 01
 • iLo quản trị từ xa (KVM) Miễn phí

HP-BL460C-G9-02

Chỉ từ
3,500,000 (VND)
1 tháng
 • CPU 1 x Intel® E5-2650 v4 30M Cache, 2.20 GHz (12 cores, 24 threads)
 • RAM DDR4 16 GB DDR4
 • DISK 2 x HP SAS 300GB 15K hoặc 1 x SSD Samsung SM863a 480G
 • Raid Controller HPE Smart Array P244br 1GB Cache
 • Network Port 10Gbps
 • Băng thông trong nước 200Mbps
 • Băng thông quốc tế 20Mbps
 • Địa chỉ IPv4 01
 • iLo quản trị từ xa (KVM) Miễn phí

HP-BL460C-G9-03

6,000,000 (VND)
1 tháng
 • CPU 2 x Intel® E5-2650 v4 30M Cache, 2.20 GHz (28 cores, 48 threads)
 • RAM DDR4 32 GB DDR4
 • DISK 2 x Samsung SM863a 480G
 • Raid Controller HPE Smart Array P244br 1GB Cache
 • Network Port 10Gbps
 • Băng thông trong nước 200Mbps
 • Băng thông quốc tế 20Mbps
 • Địa chỉ IPv4 01
 • iLo quản trị từ xa (KVM) Miễn phí

HP-DL560-G9-01

10,000,000 (VND)
1 tháng
 • CPU 2 x Intel® E5-4640 v4 30M Cache, 2.10 GHz (24 cores, 48 threads)
 • RAM DDR4 128 GB DDR4
 • DISK 4 x HP SAS 300GB 15K hoặc 2 x Samsung SM863a 480G
 • Raid Controller HPE Z Smart Array P440/4G Controller
 • Network Port 10Gbps
 • Băng thông trong nước 200Mbps
 • Băng thông quốc tế 20Mbps
 • Địa chỉ IPv4 01
 • iLo quản trị từ xa (KVM) Miễn phí